GNAC | Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctelor naționale de referință (EQAVET-NRP-RO) 2017 – 2019
2965
page-template-default,page,page-id-2965,page-child,parent-pageid-149,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Asigurarea calității în educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctelor naționale de referință (EQAVET-NRP-RO) 2017 – 2019

Perioada de implementare: 01.04.2017 – 31.03.2019

Descrierea generala a proiectului

 

Scopul cererii de propuneri de proiecte EACEA 36/2016 este acela de a oferi o subvenție pentru punctele de referință ale statelor membre UE, NRPs, sprijinind astfel punerea în aplicare a sarcinilor care le sunt atribuite în Recomandarea EQAVET privind stabilirea buclelor de informare și feedback continuu în formarea inițială și contnuă bazate pe rezultatele învățării.

Contextul politic relevant pentru punerea în aplicare a recomandărilor EQAVET este prezentat în două documente recente: Concluziile de la Riga din 20/06/2015 și Comunicarea privind o nouă agendă a competențelor pentru Europa din 10/06/2016. Una dintre cele cinci priorități identificate în Concluziile de la Riga este următoarea: “Continuarea dezvoltării mecanismelor de asigurare a calității în ÎPT în conformitate cu recomandarea EQAVET și, ca parte a sistemelor de asigurare a calității, stabilirea buclelor de informare și feedback continuu în I-VET și C-VET bazate pe rezultatele învățării”

Planul Strategic EQAVET 2016 – 2017 adoptat la Forumul Anual EQAVET in iunie 2015 stabilește 3 priorități:

–        prima prioritate – dezvoltare a cadrului EQAVET pentru a asigura relevanța acestuia pentru contextul politic;

–        a doua prioritate –  cooperarea între PNR și evidențierea activității acestora privind furnizorii de ÎPT;

–        a treia prioritate – se referă la cultura asigurării calității în ÎPT și la importanța buclelor de feedback, așa cum se menționează în prioritatea de la Riga.

Proiectul este în deplină concordanță cu cele trei priorități și cu obiectivele specifice ale prezentei solicitări restricționate. Privitor la prima prioritate a solicitării restricționate, proiectul va dezvolta rețeau EQAVET la nivel național prin realizarea unei cercetări a calității furnizorilor de formare profesională din România, cu scopul de a prezenta stadiul actual al îndeplinirii cerințelor EQAVET, așa cum sunt ele menționate în Recomandarea EQAVET. Principalele concluzii ale cercetării vor oferi o perspectivă bazată pe cunoaștere a calității furnizării de ÎPT, permițând factorilor politici să ia decizii solide pentru planurile viitoare de îmbunătățire. În ceea ce privește a doua prioritate a cererii, aplicația prevede organizarea unui set de vizite de studiu într-o rețea constituită din 4 puncte naționale de referință din România, Italia, Finlanda și Grecia; Fiecare dintre punctele naționale de referință va organiza o vizită de studiu pentru colegii din celelalte 3 țări, pe teme de interes deosebit, cum ar fi asigurarea calității învățării la locul de muncă, revizuirea colegială a furnizorilor de IPT, colectarea și utilizarea informațiilor despre absolvenții ÎPT și  satisfacția și utilizarea informațiilor privind urmărirea absolvenților ÎPT la nivelul furnizorilor de ÎPT și la nivel de sistem pentru a îmbunătăți furnizarea de ÎPT și calificările ÎPT (feed-back). Mai mult, membrii echipei de implementare a proiectului vor avea posibilitatea de a participa la diferite evenimente organizate în alte state membre sau de către organisme internaționale, pe teme relevante pentru asigurarea calității în ÎPT, un mijloc valoros de a permite schimbul de experiență și expertiză și dezvoltarea de noi cunoștințe, asigurarea condițiilor pentru învățare reciprocă. În ceea ce privește a treia prioritate a cererii, se va elabora și publica un compendiu cu exemple de bune practici în promovarea beneficiilor ÎPT pentru diferiți factori, la nivel de sistem și furnizor de formare profesională și o colecție de exemple de bune practici ale furnizorilor de ÎPT în asigurarea calității. În plus, dezvoltarea culturii calității la toate nivelurile va fi consolidată prin elaborarea și publicarea unui set de materiale promoționale, prin actualizarea și îmbogățirea continuă a site-ului GNAC www.gnac.ro și prin organizarea a 2 sesiuni de informare națională pentru o gamă largă de factori interesați de ÎPT.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Dezvoltarea în continuare a cadrului EQAVET la nivel de sistem, în contextul național
  • Consolidarea cooperării cu alte puncte de referință din țările membre UE
  • Sprijinirea dezvoltării culturii calității la toate nivelurile

Rezultate/ Indicatori de succes

  • Compendiumul de bune practici privind promovarea ÎPT – volumul II
  • Ghidul de practici instituționale privind asigurarea calității furnizorilor de ÎPT din România
  • Cercetare privind calitatea furnizorilor de ÎPT din România
  • Revizuirea și îmbunătățirea site-ului www.gnac.ro ( completarea bazei de date cu date importante privind politicile, documentele, inițiativele și bune practici la nivel european și național)
  • 2 sesiuni naționale de informare
  • 10 materiale promoționale și 1 video-spot

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. Managementul proiectului

A2. Actualizarea site-ului GNAC www.gnac.ro

A3 Dezvoltarea unui Ghid de bune practici instituționale în asigurarea calității în formarea profesională inițială

A4. Realizarea unui Compendium de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității IPT – vol II

A5. Cercetare privind calitatea furnizorilor de învățământ profesional și tehnic din România

A6.  Organizarea a două sesiuni naționale de informare

A7. Vizite de studiu

A8. Dezvoltarea de materiale promoționale

A9. Participarea la evenimente internaționale privind asigurarea calității în IPT

 

 

A3. Dezvoltarea unui Ghid de bune practici institutionale in asigurarea calitatii in formarea profesionala initiala

Ghidul de bune practici instituționale în asigurarea calității în formarea profesională inițială este o modalitate de a  facem cunoscute exemplele de succes care demonstrează că a urma o rută de pregătire prin învățământ profesional și tehnic ( IPT) nu reprezintă un eșec ci un pașaport  pentru câștigarea, de către fiecare elev în parte, a unui statut onorant în societate și pentru a deveni util lui și familiei sale.  Puteți afla mai multe citind Ghidul de bune practici instituționale în asigurarea calității în formarea profesională inițială.

 

A4. Dezvoltarea unui Compendium de bune practici in promovarea invatamantului profesional si tehnic

 

Vocea foștilor absolvenți de învățământ profesional și tehnic se face auzită prin intermediul Compendiumului de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității IPT – Povești de succes, volumul II, elaborat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în cadrul proiectului „European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points” (EQAVET-NRP-RO), cofinanțat de Comisia Europeană/ Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) prin programul ERASMUS+.

 

Compendiumul poate fi utilizat și la orele de consiliere și orientare profesională, în special pentru învățământul gimnazial.

 

Compendiumul poate fi descarcat de aici

 

 

A6. Sesiuni nationale de informare

 

În data de 28 noiembrie s-a organizat, la București, Sesiunea Națională de Informare, eveniment cuprins în cadrul celei de-a doua ediții a Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale (European Vocational Skills Week), care pune accent pe programele de mobilitate ale studenților și elevilor, pe consolidarea parteneriatelor între școală și companie, pe promovarea inovației, a competitivității și a excelenței.

 

 

În perioada 14-16 septembrie 2018 are loc Sesiunea Națională de Informare cu tema „Noi abordări la nivel european și național privind procesul de asigurare a calității în IPT”, eveniment la care vor participa Inspectorii Școlari Generali și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar ( ARACIP) și reprezentanți ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).

 

 

A7. Vizita de studiu

Oportunitatea de a veni în contact cu experiența și ideile de dezvoltare a altor puncte naționale de referință privind asigurarea calității este benefică pentru învățarea reciprocă. Această activitate este planificată în colaborare cu punctele naționale de referință din Italia, Grecia și Finlanda. S-a agreat ca fiecare punct național de referință din România, Italia, Grecia și Finlanda să organizeze o vizită de studiu pentru celelalte trei. Fiecare din cele 4 vizite de studiu va fi focusată pe o temă de interes comun:

România – Dezvoltarea mecanismului de asigurarea calității pentru învățarea la locul de muncă

Italia – Evaluarea colegială ca instrument de asigurare a calității

În perioada 10 – 11 mai 2018 a avut loc vizita de studiu organizată de punctul național de referință din ITALIA cu tema „Peer review as a tool for quality assurance”

 

Grecia – Colectarea și utilizarea informațiilor privind satisfacția absolvenților de IPT în revizuirirea programelor de formare profesională și a planului de acțiune al scolii

Finlanda – Utilizarea informațiilor privind traseul absolvenților la nivel de furnizor de formare profesională și de sistem în dezvoltarea calificărilor și a IPT-ului ( feed-back).

ROMANIA: Dezvoltarea unui mecanism de asigurarea calității pentru învățarea la locul de muncă

Vizita de studiu s-a desfășurat la Brașov, în perioada 24-25 octombrie 2017

 

A8. Materiale promotionale

Broșuri: