GNAC | „European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Point – RO-2021 (EQAVET-NRP-RO-2021)”
3342
page-template-default,page,page-id-3342,page-child,parent-pageid-149,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

„European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Point – RO-2021 (EQAVET-NRP-RO-2021)”

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este beneficiarul proiectului „European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points”, nr. de referinţă 101048388, proiect cofinanţat din Programul Erasmus +, EU Grants – ERASMUS IBAs.

Perioada de implementare: 01.04.2021 – 31.08.2023

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– O1: Dezvoltarea competențelor personalului școlilor IPT în implementarea mecanismului de asigurare a calității și a instrumentelor acestuia, prin instruirea acestora în aplicarea noilor criterii și descriptori de calitate. Indicator de realizare: 118 membri ai personalului școlilor IPT instruiți

– O2: Consolidarea implicării elevilor din IPT în revizuirea și îmbunătățirea programelor de formare profesională. Indicator de realizare: Feedback-ul a 3000 de elevi colectat și analizat cu sprijinul unei platforme digitale

– O3: Îmbunătățirea capacității școlilor IPT de a aplica mecanismul de asigurare a calității și instrumentele acestuia, cu accent pe elementele suplimentare ale noului cadru EQAVET. Indicator de realizare: 20 de evaluări colegiale organizate la nivelul școlilor IPT din rețelele parteneriale.

– O4: Dezvoltarea cooperării internaționale privind asigurarea calității  în IPT prin acordarea de sprijin pentru participarea colegilor din țări europene la o evaluare colegială a sistemului național și a echipei de implementare a proiectului pentru participarea la evenimente organizate la nivel european. Indicator de realizare: 1 evaluare colegială la nivel de sistem organizată, 10 participări la evenimente internaționale relevante pentru asigurarea calității în IPT (evaluări colegiale, vizite de studiu, conferințe, seminarii etc.)

– O5: Consolidarea „implicarii părților interesate” în implementarea cadrului EQAVET. Indicator: 100 de factori interesati implicați în implementarea cadrului EQAVET.

Planificarea activităților și subactivităților

WP1. Management (M1-M29)

1.1. Coordonarea generala a proiectului

1.2. Management financiar

1.3. Monitorizarea proiectului

WP2. Comunicare și diseminare (M1-M29)

2.1. Sesiuni de informare (NIS1: M12-M14, NIS2: M25-M27)

2.2. Dezvoltarea materialelor promotionale (M1-M29)

2.3. Revizuirea, îmbunătățirea și întreținerea site-ului QANPR (M1-M29)

WP3. Dezvoltarea capacității școlilor IPT din rețelele parteneriale și a încrederii reciproce în procesul de asigurare a calității (M1-M29)

3.1. Elaborarea metodologiei și instrumentelor de lucru pentru evaluarea colegială în rețelele partenere (M1-M4)

3.2. Elaborarea suportului programului de formare și a materialelor de învățare privind autoevaluarea și evaluarea colegială (M3-M7)

3.3.Instruirea cadrelor didactice din școlile IPT din rețelele parteneriale (M11-M12)

3.4. Activități de evaluare colegială (M14-M29)

3.5. Sprijin acordat școlilor IPT din rețelele parteneriale pentru aplicarea SELFIE (M8-M29)

3.6. Îmbunătățirea platformei de feedback (M8-M12)

3.7. Colectarea de date privind satisfacția elevilor cu privire la modul în care sunt obținute și evaluate rezultatele învățării în școlile IPT incluse în rețelele parteneriale (M13 – M29)

WP4. Colaborare cu alte QANPR privind asigurarea calității și evaluarea colegială la nivel de sistem (M1-M29)

4.1. Evaluare colegială la nivel de sistem (M22-M29)

4.2. Participari la evaluări colegiale și evenimente organizate de alte QANPR ( M1-M29)

 

2.1. Sesiuni naționale de informare

Sesiunea de informare “Împreună pentru digitalizare și tranziție verde” – 23 mai 2022

Agenda evenimentului

Agenda_SNI1_ONLINE_23_05_2022

 

Sesiunea de informare “Parteneriat, sustenabilitate, excelență, competențe verzi, digitalizare – cuvinte cheie pentru  viitorul IPT” – 20 septembrie 2022, București, hotel MyContinental Gara de Nord

Agenda evenimentului:    Agenda_SNI2_EQAVET_20092022

Prezentări:

SNI_20 sept 2022_prezentare EQAVET-NRP-RO

SNI_20 sept 2022_Evaluare colegiala

Prezentare Prejmer EQAVET 20.09.2022

CE Ion Ghica_SELFIE_20_09_2022

Prezentare Kiritescu, 20.09.2022

Parteneriate DUAL- nivel 3 CNC_ Focus sectorul Agroalimentar_an scolar 2021-2022

Link-uri utile pentru IPT

Galerie Foto

2.2. Dezvoltarea materialelor promotionale 

Newsletter nr. 1

Newsletter 1_proiect EQAVET-NRP-RO-2021

3.1. Elaborarea metodologiei și instrumentelor de lucru pentru evaluarea colegială în rețelele partenere

01 Fisa de initiere a evaluarii colegiale02 Formular cerere_evaluatori03 Raport autoevaluare_Evaluare colegiala04 Agenda vizitei05 Meta-Evaluarea membrilor echipei06 Model proces verbal interviu07 Raport _Evaluare colegialaMetodologia_peer review in retele partenerialeMetodologie peer review_anexe_RO

3.2. Elaborarea suportului programului de formare și a materialelor de învățare privind autoevaluarea și evaluarea colegială

Autoevaluare_Evaluare colegiala_Manual

 

3.3.Instruirea cadrelor didactice din școlile IPT din rețelele parteneriale

Perioada de formare: 21 februarie – 7 martie 2022

Număr cadre didactice inscrise: 126

Număr cadre didactice care au finalizat cursul de formare cu temna: Autoevaluarea și evaluarea colegială – 126

ZOOM_formare cadre didactice

 

3.4. Activități de evaluare colegială

Lista unităților școalre membre ale rețelelor parteneriale Adeverinte_scoli retele_EQAVET-NRP-RO-2021

EVALUĂRI COLEGIALE

R1. Agricultură

14 octombrie 2022 – Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară “Țara Bârsei” Prejmer, județul Brașov

R5. Electric, Energetic, Electromecanică

18 noiembrie 2022 – Liceul Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva, județul Hunedoara