GNAC | „European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Point – RO-2021 (EQAVET-NRP-RO-2021)”
3342
page-template-default,page,page-id-3342,page-child,parent-pageid-149,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

„European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Point – RO-2021 (EQAVET-NRP-RO-2021)”

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este beneficiarul proiectului „European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points”, nr. de referinţă 101048388, proiect cofinanţat din Programul Erasmus +, EU Grants – ERASMUS IBAs.

Perioada de implementare: 01.04.2021 – 31.08.2023

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– O1: Dezvoltarea competențelor personalului școlilor IPT în implementarea mecanismului de asigurare a calității și a instrumentelor acestuia, prin instruirea acestora în aplicarea noilor criterii și descriptori de calitate. Indicator de realizare: 118 membri ai personalului școlilor IPT instruiți

– O2: Consolidarea implicării elevilor din IPT în revizuirea și îmbunătățirea programelor de formare profesională. Indicator de realizare: Feedback-ul a 3000 de elevi colectat și analizat cu sprijinul unei platforme digitale

– O3: Îmbunătățirea capacității școlilor IPT de a aplica mecanismul de asigurare a calității și instrumentele acestuia, cu accent pe elementele suplimentare ale noului cadru EQAVET. Indicator de realizare: 20 de evaluări colegiale organizate la nivelul școlilor IPT din rețelele parteneriale.

– O4: Dezvoltarea cooperării internaționale privind asigurarea calității  în IPT prin acordarea de sprijin pentru participarea colegilor din țări europene la o evaluare colegială a sistemului național și a echipei de implementare a proiectului pentru participarea la evenimente organizate la nivel european. Indicator de realizare: 1 evaluare colegială la nivel de sistem organizată, 10 participări la evenimente internaționale relevante pentru asigurarea calității în IPT (evaluări colegiale, vizite de studiu, conferințe, seminarii etc.)

– O5: Consolidarea „implicarii părților interesate” în implementarea cadrului EQAVET. Indicator: 100 de factori interesati implicați în implementarea cadrului EQAVET.

Planificarea activităților și subactivităților

WP1. Management (M1-M29)

1.1. Coordonarea generala a proiectului

1.2. Management financiar

1.3. Monitorizarea proiectului

WP2. Comunicare și diseminare (M1-M29)

2.1. Sesiuni de informare (NIS1: M12-M14, NIS2: M25-M27)

2.2. Dezvoltarea materialelor promotionale (M1-M29)

2.3. Revizuirea, îmbunătățirea și întreținerea site-ului QANPR (M1-M29)

WP3. Dezvoltarea capacității școlilor IPT din rețelele parteneriale și a încrederii reciproce în procesul de asigurare a calității (M1-M29)

3.1. Elaborarea metodologiei și instrumentelor de lucru pentru evaluarea colegială în rețelele partenere (M1-M4)

3.2. Elaborarea suportului programului de formare și a materialelor de învățare privind autoevaluarea și evaluarea colegială (M3-M7)

3.3.Instruirea cadrelor didactice din școlile IPT din rețelele parteneriale (M11-M12)

3.4. Activități de evaluare colegială (M14-M29)

3.5. Sprijin acordat școlilor IPT din rețelele parteneriale pentru aplicarea SELFIE (M8-M29)

3.6. Îmbunătățirea platformei de feedback (M8-M12)

3.7. Colectarea de date privind satisfacția elevilor cu privire la modul în care sunt obținute și evaluate rezultatele învățării în școlile IPT incluse în rețelele parteneriale (M13 – M29)

WP4. Colaborare cu alte QANPR privind asigurarea calității și evaluarea colegială la nivel de sistem (M1-M29)

4.1. Evaluare colegială la nivel de sistem (M22-M29)

4.2. Participari la evaluări colegiale și evenimente organizate de alte QANPR ( M1-M29)

 

2.1. Sesiuni naționale de informare

Sesiunea de informare “Împreună pentru digitalizare și tranziție verde” – 23 mai 2022

Agenda evenimentului

Agenda_SNI1_ONLINE_23_05_2022

 

Sesiunea de informare “Parteneriat, sustenabilitate, excelență, competențe verzi, digitalizare – cuvinte cheie pentru  viitorul IPT” – 20 septembrie 2022, București, hotel MyContinental Gara de Nord

Agenda evenimentului:    Agenda_SNI2_EQAVET_20092022

Prezentări:

SNI_20 sept 2022_prezentare EQAVET-NRP-RO

SNI_20 sept 2022_Evaluare colegiala

Prezentare Prejmer EQAVET 20.09.2022

CE Ion Ghica_SELFIE_20_09_2022

Prezentare Kiritescu, 20.09.2022

Parteneriate DUAL- nivel 3 CNC_ Focus sectorul Agroalimentar_an scolar 2021-2022

Link-uri utile pentru IPT

Galerie Foto

2.2. Dezvoltarea materialelor promotionale 

Newslettere

Newsletter 1_proiect EQAVET-NRP-RO-2021

NEWSLETTER 2

NEWSLETTER 3

Newsletter 4

Newsletter 5

WP3. Dezvoltarea capacității școlilor IPT din rețelele parteneriale și a încrederii reciproce în procesul de asigurare a calității

3.1. Elaborarea metodologiei și instrumentelor de lucru pentru evaluarea colegială în rețelele partenere

01 Fisa de initiere a evaluarii colegiale02 Formular cerere_evaluatori03 Raport autoevaluare_Evaluare colegiala04 Agenda vizitei05 Meta-Evaluarea membrilor echipei06 Model proces verbal interviu07 Raport _Evaluare colegialaMetodologia_peer review in retele partenerialeMetodologie peer review_anexe_RO

3.2. Elaborarea suportului programului de formare și a materialelor de învățare privind autoevaluarea și evaluarea colegială

Autoevaluare_Evaluare colegiala_Manual

 

3.3.Instruirea cadrelor didactice din școlile IPT din rețelele parteneriale

Perioada de formare: 21 februarie – 7 martie 2022

Număr cadre didactice inscrise: 126

Număr cadre didactice care au finalizat cursul de formare cu temna: Autoevaluarea și evaluarea colegială – 126

ZOOM_formare cadre didactice

 

3.4. Activități de evaluare colegială

Lista unităților școalre membre ale rețelelor parteneriale Adeverinte_scoli retele_EQAVET-NRP-RO-2021

EVALUĂRI COLEGIALE

R1. Agricultură

14 octombrie 2022 – Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară “Țara Bârsei” Prejmer, județul Brașov

19 mai 2023 – Liceul Tehnologic Agricol “Mihail Kogălniceanu”, Miroslava, județul Iași

R2. Chimie industrială, Protecția mediului și Industrie alimentară

18 mai 2023 – Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neniţescu”, Bucureşti

25 mai 2023 – Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” Galați

R3. Economic, Comerț

9 decembrie 2022 – Colegiul Naţional Economic “Andrei Bârseanu” Brașov, județul Brașov

16 decembrie – Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, județul Alba

R4. Economic, Comerț

16 mai 2023 – Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați, județul Galați

14 iunie 2023 – Colegiul Economic Buzău, județul Buzău (format on-line)

R5. Electric, Energetic, Electromecanică

18 noiembrie 2022 – Liceul Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva, județul Hunedoara

12 mai 2023 – Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

R6. Electronică, Automatizări, Telecomunicații

21 aprilie 2023 – Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Augustin Maior” Cluj-Napoca, județul Cluj

18 mai 2023 – Liceul Tehnologic ,, Astra”, Pitești, județul Argeș

R7. Industria textilă și a pielăriei

8 mai 2023 – Liceul Tehnologic “Valeriu Braniște”, Lugoj, județul Timiș

19 mai 2023 – Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni, județul Suceava

R8. Mecanică

6 iulie 2023 – Liceul Tehnologic Electrotimiș, Timișoara, județul Timiș (format on-line)

10 iulie 2023 – Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân,, București (format on-line)

R9. Turism

25 aprilie 2023 – Liceul Tehnologic “Horea”, Marghita, județul Bihor (format on-line)

17 mai 2023 – Colegiul Economic HERMES, Petroșani, județul Hunedoara (format on-line)

R10. Silvicultură și fabricarea produselor din lemn

31 martie 2023 – Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

 

3.7. Colectarea de date privind satisfacția elevilor cu privire la modul în care sunt obținute și evaluate rezultatele învățării în școlile IPT incluse în rețelele parteneriale

La campania de feedback au participat 4537 de elevi din unitățile școlare membre ale rețelelor parteneriale. Raportul de analiza a satisfacției elevilor cu privire la formarea și evaluarea rezultatelor învățării îl găsiți aci: Student feedback analysis report_2022-2023

 

WP4. Colaborare cu alte QANPR privind asigurarea calității și evaluarea colegială la nivel de sistem 

4.1. Evaluarea colegială la nivel de sistem

București, 25-26 aprilie 2023

Tema: Rolul mecanismului de monitorizare a inserției absolvenților IPT și al mecanismului de prognozare a competențelor și calificărilor în cadrul național al asigurării calității în formarea profesională

Echipa de evaluare colegială formată din experți din Italia, Finlanda, Malta, Slovacia,  coordonați de secretariatul EQAVET

Agenda_PR_Romania_23_04_2023

Concept note_EN

Self assessment report RO

EQAVET_PR-RO Flash report V1