GNAC | Indicatori de calitate
858
page-template-default,page,page-id-858,page-child,parent-pageid-163,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Indicatori de calitate

În cadrul acestei pagini, prezentăm indicatorii de calitate, aşa cum apar în Recomandarea EQAVET (Anexa II), precum şi ilustrări, exemple de bune practici, preluate de pe site-ul EQAVET (cu permisiunea Secretariatului EQAVET), oferite de membrii reţelei. Studiile de caz (inustrările) privind România au fost excluse, din motive lesne de înţeles: experienţa românească este mult mai bine cunoscută iar sursele de informaţii disponibile sunt mult mai abundente.

Indicatorul Nr. 1. Relevanta sistemelor de asigurare a calitatii pentru furnizorii de EFP:

Definiţie:

(a) proporția furnizorilor care aplică sisteme interne pentru asigurarea calității definite prin lege/din proprie inițiativă;

(b) proporția furnizorilor de EFP acreditați.

Tipul indicatorului:

Indicator general pentru asigurarea calității. Indicator de context/de intrare

Este util pentru:

 • Promovarea unei culturi a îmbunătățirii calității la nivelul furnizorilor de EFP.
 • Creșterea transparenței calității formării.
 • Îmbunătățirea încrederii reciproce înceea ce privește furnizarea serviciilorde formare.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 1

 

Indicatorul Nr. 2. Investitia în instruirea profesorilor si a formatorilor

Definiţie:

(a) numărul profesorilor și al formatorilor careparticipă la activități de formare complementară

(b) valoarea fondurilor investite

Tipul indicatorului:

Indicator general pentru asigurarea calității. Indicator de intrare/de proces.

Este util pentru:

 • Promovarea responsabilizării profesorilorși formatorilor în procesul dezvoltării calității în EFP.
 • Îmbunătățirea capacității EFP de a răspunde la cererea în evoluție depe piața muncii.
 • Dezvoltarea capacităților individualede învățareÎmbunătățirea rezultatelor cursanților.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 2

 

Indicatorul Nr. 3. Rata participarii la programele de EFP

Definiţie:

Numărul participanților la programele de EFP, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale.

Tipul indicatorului:

Indicator de susținere a obiectivelor de calitate pentru politicile EFP. Indicator de intrare /de proces /de ieșire.

Este util pentru:

 • Obținerea informațiilor de bază la nivelul sistemului și al furnizorilor privind atractivitatea EFP.
 • Susținerea creșterii accesului la EFP, inclusiv al grupurilor dezavantajate.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 3

 

Indicatorul Nr. 4. Rata de finalizare a programelor de EFP

Definiţie:

Numărul persoanelor care au încheiat cu succes /au abandonat programele de EFP, în funcție detipul de program și de criteriile individuale.

Tipul indicatorului:

Indicator de susținere a obiectivelor de calitate pentru politicile EFP. Indicator de proces /de ieșire. Indicator de rezultat.

Este util pentru:

 • Obținerea informațiilor de bază în ceea ce privește realizările educaționale și calitatea proceselor de formare.
 • Calcularea ratelor de abandon comparativ cu ratele de participare.
 • Susținerea finalizării cu succes drept unul din obiectivele principale pentru calitatea în EFP.
 • Susținerea furnizării de servicii de formare adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 4

 

Indicatorul Nr. 5. Rata de plasare dupa finalizarea programelor de EFP

Definiţie:

(a) destinația cursanților EFP la un anumit moment de la încheierea perioadei de formare, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale;

(b) proporția cursanților angajați la un anumit moment de la încheierea perioadei de formare, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale.

Tipul indicatorului:

Indicator de susținere a obiectivelor de calitate pentru politicile EFP. Indicator de rezultat.

Este util pentru:

 • Susținerea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă.
 • Îmbunătățirea capacității EFP de a răspunde la cererile în evoluție de pe piața muncii.
 • Susținerea furnizării de servicii de formare adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 5

 

Indicatorul Nr. 6. Utilizarea aptitudinilor dobândite la locul de munca

Definiţie:

(a) informații privind ocupația persoanelor după încheierea perioadei de formare, în funcție de tipul de program și de criteriile individuale;

(b) nivelul de satisfacție a persoanelor și a angajatorilor față de aptitudinile /competențele dobândite.

Tipul indicatorului:

Indicator de susținere a obiectivelor de calitate pentru politicile EFP. Indicator de rezultat (amestec de date calitative șicantitative).

Este util pentru:

 • Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă.
 • Îmbunătățirea capacității EFP de a răspunde la cererile în evoluție de pe piața muncii.
 • Susținerea furnizării de servicii de formare adecvate, inclusiv pentru grupurile dezavantajate.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 6

 

Indicatorul Nr. 7. Rata somajului în functie de criteriile individuale

Definiţie:

Conform definiţiei naţionale.

Tipul indicatorului:

Informații de context. Indicator de context.

Este util pentru:

 • Definirea contextului politicii decizionale la nivelul sistemului de EFP.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 7

 

Indicatorul Nr. 8. Prevalenta grupurilor vulnerabile

Definiţie:

(a) procentajul participanților la EFP clasificați ca grupuri dezavantajate (într-o regiune definită sau arie de proveniență) în funcție de vârstă și sex;

(b) rata succesului grupurilor dezavantajate în funcție de vârstă și sex.

Tipul indicatorului:

Informații de context. Indicator de context.

Este util pentru:

 • Definirea contextului politicii decizionale la nivelul sistemului de EFP.
 • Susținerea accesului la EFP al grupurilor dezavantajate.
 • Susținerea furnizării unei formăriadecvate pentru grupurile dezavantajate.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 8

 

Indicatorul Nr. 9. Mecanisme de identificare a nevoilor de formare pe piata muncii

Definiţie:

(a) Informații privind mecanismele instituite pentru identificarea cererilor în schimbare la diferite niveluri;

(b) dovada eficacității acestora.

Tipul indicatorului:

Informații de context. Indicator de context /de intrare (informații calitative).

Este util pentru:

 • Îmbunătățirea capacității EFP de a răspunde la cererile în schimbare de pe piața muncii.
 • Susținerea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 9

 

Indicatorul Nr. 10. Planuri utilizate pentru promovarea unui acces mai bun la EFP

Definiţie:

(a) Informații privind planurile existente ladiferite niveluri;

(b) dovada eficacității acestora.

Tipul indicatorului:

Informații de context. Indicator de proces (informații calitative).

Este util pentru:

 • Promovarea accesului la EFP ,inclusiv al grupurilor dezavantajate.
 • Susținerea furnizării unei formări adecvate.

Ilustrări: Indicatorul Nr. 10