GNAC | Proiectul: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Punctului Naţional de Referinţă al EQAVET în România—QUALVET@RO Promovăm Calitatea
2998
page-template-default,page,page-id-2998,page-child,parent-pageid-149,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Proiectul: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Punctului Naţional de Referinţă al EQAVET în România—QUALVET@RO Promovăm Calitatea

SCOPUL PROIECTULUI este:

Elaborarea şi pilotarea unei strategii de comunicare pentru Punctul Naţional de Referinţă al EQAVET (GNAC: “Grupul Naţional pentru Asigurarea Calităţii”), în vederea implementării Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui Cadru European de Referința pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională (EQAVET), precum şi a politicilor şi a instrumentelor elaborate în cadrul Reţelei  Europene EQAVET .

OBIECTIVELE ASOCIATE ALE PROIECTULUI sunt:

1.Elaborarea şi pilotarea unei strategii de comunicare – în cadrul GNAC, cu partenerii şi cu celelalte instituţii şi părţi interesate relevante.

2. Conştientizarea, la nivelul tuturor părţilor interesate, a importanţei implementării iniţiativelor europene în domeniul asigurării calităţii şi privind educaţia şi formarea profesională.

3.Diseminarea politicilor şi a instrumentelor elaborate în cadrul Reţelei EQAVET şi de către partenerii din proiect.

Punctul Naţional de Referinţă al EQAVET (Grupul Naţional pentru Asigurarea Calităţii, prezentat anterior) este, prin statut şi componenţă, cel mai în măsură să asigure această funcţie de legătură, de comunicare între actorii esenţiali.

Ca urmare, proiectul (al cărui beneficiar este Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar – ARACIP -, în numele GNAC, şi care este finanţat prin Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP – prin programul Leonardo da Vinci), insistă tocmai pe dezvoltarea comunicării între toţi cei interesaţi în educaţia şi formarea profesională.

PRINCIPALELE PRODUSE ALE PROIECTULUI sunt următoarele:

1. O strategie comună de de comunicare, dezvoltată la nivelul GNAC, care să asigure atât întărirea cooperării între instituţiile relevante (Ministerele Implicate – al Educaţiei şi al Muncii -, Autoritatea Naţională pentru Calificări – responsabilă pentru formarea profesională continuă -, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic – responsabil cu formarea profesională iniţială -, Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar şi ARACIP – responsabil cu acreditarea furnizorilor de educaţie şi formare proefsională iniţială), cât şi a comunicării între aceste instituţii şi partenerii sociali, furnizorii de educaţie şi formare, comitetele sectoriale etc. – toate în vederea construirii unei culturi comune a calităţii.

2. Website-ul proiectului, care va deveni operaţional în luna februarie 2012 şi care va conţine, în final, circa 1000 de pagini de documente, traduse în limba română, referitoare la politicile europene şi naţionale în domeniul calităţii educaţiei şi formării profesionale, exemple de bune practici, instrumente specific etc.

3. Nouă material tipărite, fiecare, în 2000 de exemplare şi distribuite către actorii esenţiali (evident, forma electronic a acestor material va fi disponibilă pe website-ul proiectului). Este vorba de 2 pliante, 4 numere ale Newsletterului “Promvăm calitatea!” şi trei broşuri de bune practici, elaborate de partenerii străini. Aceste trei broşuri vor aduce în atenţia celor interesaţi experienţe de succes relevante în domeniul comunicării cu actorii esenţiali. Pe baza aceastei contribuţii, partenerii străini vor participa, de asemenea, la elaborarea formei finale a Strategiei de comunicare.

4. Opt ateliere regionale şi două conferinţe, care să ofere posibilitatea dezbaterii “pe viu” a strategiei de comunicare şi a materialelor elaborate. La aceste evenimente vor fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor relevante, ai partenerilor sociali, ai furnizorilor de formare, ai comitetelor sectoriale, în vederea unei mai bune cunoaşteri reciproce. Sperăm că acest proces de comunicare va deveni un fundament solid pentru creşterea încrederii reciproce, dar şi în mecanismele şi intiaţivele europene în domeniul calităţii educaţiei şi formării profesionale.

PARTENERII DIN CADRUL PROIECTULUI:

  • ARACIP – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (România) coordonator
  • CNDIPT – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (România)
  • ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori / Institutul Naţional de Dezvoltare a Pregătirii Profesionale a Muncitorilor (Italia)
  • CINOP – Centrul pentru Inovaţie în Educaţie şi Formare (Olanda)
  • OeAD / ARQA-VET (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Agenţia Austriacă pentru Cooperare Internaţională în Educaţie şi Cercetare (OeAD-GmbH) – Austria