GNAC | Austria
705
page-template-default,page,page-id-705,page-child,parent-pageid-134,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Austria

Diverse procese de dezvoltare a calităţii au fost stabilite la toate nivelurile sistemului şcolar în ultimii ani. Abordarea în comun şi sistematică al problemelor de calitate în şcoală – care formează o parte integrantă a culturii şcolare – este o condiţie preliminară şi punctul de plecare pentru asigurarea unui sistem şcolar excelent, cu perspective de viitor. În acest context, VET Quality Initiative QIBB joacă un rol important.

VET Quality Initiative (Iniţiativa privind Calitatea în EFP) – QIBB
QIBB ( vezi www.qibb.at – “QIBB” este prescurtarea în germană pentru “QualitätsInitiative BerufsBildung”) a fost lansat de Directoratul general pentru Educaţie şi formare Profesională (GD VET)  pentru a implementa un sistem comprehensiv privind managementul calităţii în şcolile şi colegiile de ănvăţământ profesional şi tehnic (ÎPT) din Austria.

Activităţile de dezvoltare privind conceptul QIBB au început în 2004. Până în anul şcolar 2006/07, QIBB fusese deja implementat în locaţiile tuturor tipurilor de şcoli din cadrul ÎPT, în aproape toată Austria: în şcolile profesionale cu program redus; în şcoli şi colegii pentru inginerie, arte şi meserii; în şcoli şi colegii de administrare a afacerilor; în şcoli şi colegii din industria de management şi servicii; în şcoli şi colegii de turism, în şcoli şi colegii de modă şi îmbrăcăminte şi de design artistic, în şcolile de ocupaţii sociale; în colegiile de agricultură şi silvicultură; şi în colegiile de formare a educatorilor de grădiniţă şi colegiile de pedagogie socială.

QIBB se leagă îndeaproape de activităţile şi rezultatele proiectului Q.I.S. (Quality in SchoolsCalitatea în Şcoli – vezi: www.qis.at), şi anume iniţiativa de calitate pentru şcolile generale şi şcolile profesionale şi colegiile ÎPT lansată în 1999. Odată cu Q.I.S. a fost iniţiată discuţia privind calitatea pe scară largă în şcolile austriece. Q.I.S. se bazează pe abordări calitative ale dezvoltării organizaţionale, de cercetare şi de acţiune şi se concentrează pe activitatea aferentă  programului şcolar desfăşurată în şcoli. QIBB se orientează către cerinţele specifice ale şcolilor şi colegiilor ÎPT şi nu se referă numai la nivelul şcolilor individuale, ci la toate nivelurile sistemului (inclusiv de administrare educaţională şi inspecţie şcolară). QIBB satisface criteriile sistemelor de management al calităţii recunoscute la nivel naţional şi internaţional pentru instituţiile de învăţământ. QIBB este un element al strategiei naţionale care vizează implementarea Cadrului de Referinţă EQAVET (descris în Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui Cadru European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii pentru  Educaţie şi Formare Profesională – Recomandarea EQAVET – iunie 2009) .

QIBB se aliniază la Cadrul de Referinţă EQAVET în ceea ce priveşte obiectivele, principiile directoare, priorităţile şi structura. Elementul de bază al QIBB este un sistem de management al calităţii care are  scopul de a proteja şi a dezvolta sistematic calitatea învăţământului şi calitatea serviciilor de administrare. Prin urmare, atât acţiunea pedagogică (de exemplu: iniţierea, sprijinirea şi facilitarea proceselor de educaţie şi formare care sunt relevante din punct de vedere social şi orientate spre şcoală), cât şi acţiunea administrativă (de exemplu: crearea, asigurarea şi dezvoltarea condiţiilor-cadru necesare pentru predare şi învăţare) sunt în centrul atenţiei. QIBB cuprinde toate nivelurile instituţionale ale sistemului şcolar. Procesele şi instrumentele de asigurare a calităţii şi de dezvoltare a calităţii nu sunt implementate doar în şcoli; modelul prevede, de asemenea, că inspecţia şcolară (la nivel regional) şi GD VET al BMUKK (Minsiterul Federal al Educaţiei, Culturii şi Artei, la nivel federal) supun activităţile (procesele cheie) necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor centrale unei evaluări şi îmbunătăţiri continue. Principiile de bază ale activităţii privind calitatea proceselor şi rezultatelor, precum şi instrumentele de management al calităţii aplicate sunt aceleaşi la toate cele trei niveluri. Procesul de dezvoltare urmează un cerc continuu de control al calităţii cu patru etape: planificarea şi stabilirea de obiective (1), implementarea (2), evaluarea şi măsurarea (3), şi analiza, evaluarea, raportarea (4). Aceleaşi instrumente sunt aplicate la fiecare nivel şi în fiecare instituţie de învăţământ:

 • declaraţie de misiune (orientarea pe termen lung, mesaje de bază privind funcţia şi imaginea proprie);
 • matrice de calitate (procese cheie, obiective pe termen lung şi mediu, măsuri de implementare, rezultate, indicatori, metode de evaluare);
 • program de lucru anual (obiective pe termen mediu şi scurt);
 • discuţie de stabilire a obiectivelor sau analiza managementului & performanţei;
 • proceduri şi instrumente de colectare a datelor de evaluare;
 • raportul calităţii.

Structura şi elementele de bază ale QIBB corespund următoarelor principii de orientare:

 • orientarea rezultatelor;
 • transparenţa;
 • participare;
 • clasificare;
 • utilizarea metodelor recunoscute pentru managementul calităţii;
 • utilizarea economică a timpului şi resurse financiare;
 • etica referitoare la obiectivele, măsurile de evaluare şi administrarea datelor;
 • integrarea dimensiunii privind egalitatea între sexe.

Evaluarea este realizată sub formă de auto-evaluare (evaluare internă); în plus faţă de domeniile de evaluare prevăzute de către fiecare instituţie de învăţământ, în conformitate cu programul său de lucru anual, sunt specificate punctele de concentrare ale evaluării la nivel naţional. Pentru a ajuta la acest lucru, o gamă de instrumente de evaluare, în care sunt integrate instrumente de evaluare standardizată a datelor, sunt disponibile la nivel central pe Internet pentru recuperare. Fiecare unitate îşi depune raportul de calitate la un nivel relevant de management superior o dată pe an. Raportul conţine o analiză a situaţiei de sfârşit de an, luând în considerare rezultatele evaluării, precum şi un plan de monitorizare cu obiective strategice şi operaţionale.

Acordul privind dezvoltarea viitoare şi obiectivele de implementare ale unei organizaţii date este realizat sub forma unei discuţii între personalul de conducere de la cele două nivele de management responsabile în cauză. Această discuţie de stabilire a obiectivelor este menţionată în QIBB, de asemenea, ca o “analiză de management & performanţă” şi se construieşte pe baza unui raport de calitate. Introducerea şi implementarea QIBB este un efort de cooperare ce implică întregul personal de conducere din sectorul EFP. O condiţie esenţială pentru implementarea cu succes este convingerea împărtăşită că managementul calităţii nu înseamnă doar aplicarea unui set de metode specifice de management, ci ar trebui să fie, de asemenea, văzut ca o cultură de management care poate evolua doar dacă toate părţile interesate în procesul de învăţământ participă activ la procesul de calitate.

Liniile directoare de management în QIBB sunt următoarele:

 • acord privind obiectivele comune la nivelul şcolilor, inspecţia şcolară şi BMUKK / GD VET creşte eficienţa instituţiilor de învăţământ;
 • standardizarea proceselor creează sinergii şi libertate de acţiune;
 • îmbunătăţirea continuă a învăţării, predării şi mediului de lucru creşte atractivitatea instituţiilor şi generează satisfacţie printre partenerii şcolari;
 • focalizările auto-evaluării şi evaluarea la nivel naţional asigură realizarea obiectivelor şi promovarea dezvoltării organizaţionale;
 • deschiderea şi informaţiile creează tranparenţă şi încredere;
 • motivarea şi recunoaşterea promovează mediul şcolar şi organizaţional şi încurajează implicarea activă în procesul de îmbunătăţire continuă;
 • managerii îşi asumă responsabilitatea pentru managementul calităţii,  acţionează într-o manieră care promovează calitatea şi servesc ca model pentru toţi;
 • strategia egalităţii între sexe este văzută ca o activitate trans-secţională care este inerentă în managementul calităţii şi trebuie să fie abordată la fiecare nivel de management şi implementată în fiecare domeniu al instituţiilor educaţionale.

Evaluare Colegială în QIBB

Din toamna anului 2009, Evaluarea Colegială (Peer Review) în QIBB (www.peer-review-in-qibb.at ) este o ofertă pentru şcoli profesionale şi colegii în cadrul QIBB. Procedura şi metodologia de Evaluare Colegială în QIBB se bazează pe procedura standard europeană pentru utilizarea evaluărilor colegiale în formarea profesională iniţială (www.peer-review-education.net), care a fost dezvoltată în câteva Proiecte Leonardo da Vinci. Procedura europeană de Evaluare Colegială a fost testată şi adaptată pentru QIBB într-un proiect pilot austriac cu şcoli şi colegii ÎPT care a inclus un studiu. Evaluarea Colegială este un instrument de evaluare care are ca scop dezvoltarea calităţii şi dezvoltarea şcolară. Un proces de Evaluare Colegială este efectuat de către un grup de experţi externi, aşa-numiţi colegi, care sunt invitaţi să evalueze calitatea din diverse domenii ale şcolii sau colegiului ÎPT gazdă. Colegii sunt adesea numiţi “prieteni critici”.

Un coleg este o persoană  cu statut egal cu persoana/ele a cărei/căror performanţă este în curs de evaluare; un coleg lucrează într-un mediu profesional similar, dar este extern şi independent; un coleg are expertiză şi cunoştinţe profesionale specifice în domeniu şi poate aduce astfel un grad de cunoştinţe “din interior” în proces şi îl poate combina cu opinia externă a cuiva care vine dintr-o organizaţie diferită. Sarcinile centrale ale colegilor sunt analizarea auto-raportului şcolii sau colegiului ÎPT gazdă, elaborarea unui plan de evaluare, efectuarea evaluării colegiale şi scrierea raportului de evaluare colegială. La sfârşitul evaluării colegiale, şcoală sau colegiul ÎPT gazdă obţine feedback verbal şi un raport scris de evaluare colegială de la colegi.
Şcolile şi colegiile ÎPT utilizează evaluarea colegială în QIBB pe bază de voluntariat.

Evaluarea Colegială creşte sinergiile: Organizaţia gazdă obţine o perspectivă externă şi impulsuri pentru dezvoltarea calităţii de la colegi. În paralel, colegii la rândul lor obţin o multitudine de sugestii interesante pe care le pot aduce acasaă în propria instituţie ca o contribuţie la dezvoltarea calităţii. În acest sens, Evaluarea Colegială poate fi văzută nu doar ca un instrument de evaluare, ci de asemenea ca o măsură a profesionalizării profesorului. Evaluarea Colegială este mai mult să înveţi de la alţii şi să împărtăşeşti experienţe decât control extern. Mai multe informaţii despre Evaluarea Colegială în QIBB sunt oferite de ARQA-VET (Punctul de Referinţă din Austria pentru Asigurarea Calităţii în EFP; www.arqa-vet.at) prin Evaluare Colegială pe website-ul QIBB www.peer-review-in-qibb.at.