GNAC | Spania
760
page-template-default,page,page-id-760,page-child,parent-pageid-134,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Spania

În privinţa asigurării calităţii în educaţie şi formare profesională (EFP), sunt implicate două entităţi majore ale administraţiei centrale:

  • Ministerul Educaţiei (MEDU) are ca principale funcţii: adoptarea standardelor de bază care asigură dreptul constituţional la educaţie; stabilirea unor reguli generale pentru sistemul de învăţământ; stabilirea standardelor minime pentru centrele pedagogice; ​​instituirea programului general de educaţie; stabilirea conţinutului minim al programelor educaţionale; reglementarea perioadei de valabilitate a calificărilor academice şi profesionale; garantarea dreptului şi obligaţiei de a cunoaşte limba spaniolă (fără a afecta dreptul regiunilor autonome care au limbile lor proprii de a-şi stabili propriile standarde, care garantează că persoanele cunosc şi utilizează propriul patrimoniului lingvistic). Menţionăm, în acest context, că Regiunile Autonome sunt responsabile pentru aplicarea standardelor de bază naţionale şi reglementarea aspectelor specifice ale sistemului de învăţământ. Totodată, regiunile autonome au autoritatea de management executiv şi administrativ asupra sistemului de învăţământ în regiunile lor (în acest domeniu administraţia centrală având autoritate limitată).
  • Ministerul Muncii şi Imigraţiei (MLI) este responsabil pentru: implementarea Planului Naţional de Educaţie şi Formare Profesională; implementarea Planului Naţional pentru Ateliere Şcolare, Centre de Învăţare a Meseriilor şi Ateliere de Ocupare a Forţei de Muncă (programare, organizare şi management, emiterea, acreditarea şi recunoaşterea certificatelor profesionale); desfăşurarea Recensământul Naţional al centrelor de formare profesională; păstrarea statisticilor naţionale privind formarea profesională la nivel naţional; reglementarea condiţiilor pentru obţinerea, eliberarea şi recunoaşterea certificatelor de muncă valabile la nivel naţional; implementarea Planului Naţional pentru Investigarea Nevoilor Pieţei Muncii (care stabileşte programele de calificare pentru cei care caută un loc de muncă şi reglementează sistemul de monitorizare permanentă a pieţei muncii); cooperarea la nivel internaţional (bilateral şi multilateral) în domeniul formării profesionale pentru şomeri; iniţierea procedurilor de inspecţie la nivel înalt.

Există şi alte organisme care joacă un rol important în Asigurarea Calităţii în EFP:

  • Institutul de Evaluare (IE) este noua denumire dată Institutului Naţional pentru Evaluarea şi Calitatea Sistemului de Învăţământ şi are următoarele atribuţii: elaborarea de proiecte multianuale de evaluare generală a sistemului de învăţământ; coordonarea participării statului spaniol în evaluările internaţionale; elaborarea Sistemului Naţional de Indicatori pentru Educaţie; colaborarea în realizarea evaluărilor generale de diagnostic.
  • Serviciul Public de Stat de Ocupare (PSES) este o organizaţie independentă, al cărui rol este alocarea, dezvoltarea şi monitorizarea de politici, programe şi măsuri de ocupare. Scopul PSES include responsabilităţi precum: dezvoltarea şi informarea MLI cu privire la propunerile de acte normative cu privire la ocuparea forţei de muncă, formarea profesională pentru ocupare şi protecţie socială; cooperarea cu serviciile publice de ocupare ale comunităţilor autonome, acordând o atenţie deosebită coordonării dintre politicile active de ocupare şi ajutorul de şomaj;  administrarea programelor de ocupare şi formare profesională pentru ocupare, alocate în mod legal acesteia, şi care se află în sfera de aplicare a bugetului său de cheltuieli; realizarea de cercetări, studii şi analize despre situaţia de pe piaţa muncii şi a instrumentelor de îmbunătăţire a acesteia, în cooperare cu comunităţile autonome în cauză.
  • Observatorul Ocupaţional (OO) este un departament tehnic, care integrează un grup de analişti şi care se ocupă cu studiul ocupaţiilor în diferite activităţi economice; detectează, analizează şi diseminează ceea ce se întâmplă pe piaţa muncii; elaborează rapoarte despre situaţia de pe piaţa muncii în diferite regiuni ale ţării, ocupaţii şi sectoare de activitate; anlizează cerinţele legate de modificările în calificări etc.
  • Fundaţia Tripartită pentru Formare şi Ocuparea Forţei de Muncă (TFRE) este unul dintre organismele care asigură participarea factorilor interesaţi la procesul decizional privind sistemul de formare profesională pentru ocupare. Aşa cum îi arată şi numele, Fundaţia are un caracter tripartit, consiliului său de administraţie fiind format din reprezentanţii administraţiei publice şi ai celor mai reprezentative organizaţii patronale şi  sindicale. Responsabilităţile ţin de reglementarea subsistemul de formare profesională pentru ocupare. Fundaţia Tripartită colaborează şi furnizează asistenţă tehnică pentru PSES, contribuie la promovarea şi diseminarea programelor de formare profesională pentru ocupare în rândul companiilor şi muncitorilor şi oferă suport tehnic pentru administraţia publică şi pentru organizaţiile patronale şi sindicale
  • Institutul Naţional al Calificărilor (NIQ) este instrumentul tehnic, care depinde de Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală de Educaţie şi Formare Profesională, care sprijină Consiliul General al Educaţiei şi Formării Profesionale în vederea realizării obiectivelor Sistemului Naţional pentru Calificări în Educaţie şi Formare Profesională (NSQVET). Responsabilităţile NIQ includ definirea, crearea şi actualizarea Catalogului Naţional al Calificărilor Profesionale (NCPQ), dezvoltarea şi integrarea calificărilor profesionale şi monitorizarea şi evaluarea Programul Naţional de Formare Profesională.