GNAC | Membrii GNAC:
2995
page-template-default,page,page-id-2995,page-child,parent-pageid-237,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Membrii GNAC:

Membrii GNAC sunt:

ANC– Autoritatea Naţională pentru Calificări

Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) este o institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice.

Atribuţiile principale ale ANC sunt: elaborarea, implementarea şi actualizarea Cadrului Naţional al Calificărilor; realizarea de planuri sau programe în domeniul calificărilor şi al formării profesionale continue; realizarea tehnica, gestionarea si actualizarea unor registre naționale (Registrul Naţional al Calificărilor, Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale, al evaluatorilor de evaluatori şi al evaluatorilor externi certificaţi); informarea opiniei publice cu privire la funcţionarea sistemului naţional de calificări şi la modalitatea de accesare şi valorificare a informaţiilor oferite; participarea la elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile.

Date de contact: P-ţa. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 164-166, Sector 1, 010155 Bucureşti; tel: 021 3130051; fax: 021 3130053; E-mail: office@anc.gov.ro Web: http://www.anc.gov.ro

Membrii GNAC din partea ANC sunt: Tiberiu Gabriel Dobrescu, președinte ANC și Nicolae Postăvaru, director ANC.

       Incepând cu septembrie 2019 membrii GNAC din partea ANC sunt: Tiberiu Gabriel Dobrescu, președinte ANC și Adrian Stoica, inspector șef ANC

ARACIP – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

ARACIP este instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006.

ARACIP realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a acestora.

Date de contact: Str. Spiru Haret Nr. 10-12, Et. 1, Sector 1; 010176 Bucureşti, România; tel: 021 3104213; fax: 021 3192096; E-mail: aracip@medu.edu.ro Web: http://aracip.edu.ro

Membrii GNAC din partea ARACIP sunt: Constantin Serban Iosifescu, preşedinte ARACIP şi Constanta Valentina Mihaila, vicepreşedinte ARACIP.

       Incepând cu septembrie 2019 membrii GNAC din partea ARACIP sunt: Constantin Șerban Iosifescu, preşedinte       ARACIP şi Constanța Valentina Mihăilă, vicepreşedinte ARACIP.

CNDIPT – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

CNDIPT este organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, instituție publică cu personalitate juridică înființat prin Hotărârea de Guvern, nr.855 din 26 noiembrie 1998.

CNDIPT a fost înființat cu scopul de a continuă reforma învățământului profesional și tehnic (IPT). Prin modificările și completările ulterioare ale hotărârii de înfiițare, instituția și-a diversificat atribuțiile în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 10-12, Et. 1, Sector 1, 010176 București, România; tel: 021 3111162, 021 3121161; fax: 021 3125498; E-mail: vet@tvet.ro; Web: www.tvet.ro

Membrii GNAC din partea CNDIPT sunt: Gabriela Liliana Petre, director CNDIPT, Zoica Elena Vlăduț, director adjunct CNDIPT și Dana Carmen Stroie, șef serviciu programe de formare și asigurarea calității CNDIPT.

       Incepând cu septembrie 2019 membrii GNAC din partea CNDIPT sunt:

  • Dalia-Maria Mircea-Dărămuș – director CNDIPT
  • Felicia Ioana Săndulescu – director adjunct CNDIPT
  • Dana Carmen Stroie – șef serviciu PFAC
  • Carmen Gheorghița Mușat – inspector asigurarea calității

MENCS – Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice

MENCS este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care asigură conducerea sistemului de învăţământ.

MENCS elaborează şi implementează politica naţională în domeniul învăţământului preuniversitar, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei.

Date de contact: Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti; Tel. Centrală: 021 4056200; 021 4056300; Web: www.edu.ro

Membrii GNAC din partea MENCS  sunt: Mihaela Tania Irimia, director Direcția Generală  Învățământ Preuniversitar, Eugen Stoica, director , director Direcția Generală Învățământ Preuniversitar și Dorin Roșcan, inspector  Direcția Generală Management și Rețea Școlară.

        Incepând cu septembrie 2019 membrii GNAC din partea MEN sunt: Dragoș Ionel Cosma, inspector general și Maria Cristea-Stoea, inspector.

MMFPSPV – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

MMFPSPV se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică.

MMFPSPV are rol de sinteza şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile: muncii, familiei, egalităţii de şanse şi protecţiei sociale.

Date de contact:  Str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 Sectorul 1, Bucureşti; Tel. centrala: 021 3136267, 021 3158556; E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro;  Web: http://www.mmuncii.ro.

Membrii GNAC din partea MMFPSPV  sunt:  Tania Grigore, director Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională , și Aurica Leancă, consilier superior, Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională.

       Incepând cu septembrie 2019 membrii GNAC din partea MMJS sunt: Tania Grigore, director DPOCMP și Carmen Briciu, consilier superior DPOCMP.