GNAC | Politici europene în domeniul calității educaţiei şi formării profesionale
120
page-template-default,page,page-id-120,page-child,parent-pageid-8,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Politici europene în domeniul calității educaţiei şi formării profesionale

Programul de lucru Educaţie şi Formare 2010 lansat în 2001 şi urmarea acestuia, cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării („ET 2020″), adoptată de către Consiliu în mai 2009, reprezintă strategia europeană şi cooperarea în domeniul educaţiei şi formării. Politicienii de la nivel european au recunoscut că educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru dezvoltarea şi succesul actualei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere. Strategia UE subliniază cooperarea dintre state şi învăţarea reciprocă:

“Sprijinirea tuturor cetăţenilor în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi calificărilor reprezintă un aspect crucial în dezvoltarea UE şi asigurarea de locuri de muncă, precum şi pentru promovarea egalităţii şi incluziunii sociale. Criza economică plasează cu atât mai mult în centrul atenţiei aceste provocări pe termen lung. Bugetele publice şi private sunt supuse unor presiuni puternice, locurile de muncă existente dispar, cele nou create necesitând adesea competenţe diferite, precum şi un nivel de calificare superior. Prin urmare, sistemele de educaţie şi formare profesională ar trebui să fie mai deschise şi mai relevante pentru nevoile cetăţenilor, ale pieţei muncii şi ale societăţii în general.
Cooperarea la nivel european în domeniul politicilor privind educaţia şi formarea profesională a oferit
un sprijin valoros reformelor naţionale în domeniul educaţional şi a contribuit la mobilitatea cursanţilor şi a specialiştilor în interiorul UE. Urmând această abordare şi respectând pe deplin responsabilitatea Statelor Membre în ceea ce priveşte propriile sisteme de educaţie, în mai 2009 Consiliul a avizat un Cadru Strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (ET 2020)”.

Politica europeană privind educaţia şi formarea profesională a cunoscut un nou impuls o dată cu adoptarea, în anul 2000, a Strategiei Lisabona, programul global al UE axat pe dezvoltare şi crearea de locuri de muncă.

Procesul Copenhaga a fost dezvoltat în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, cu scopul de a încuraja indivizii în utilizarea gamei largi de oportunităţi de formare profesională disponibile. Acest proces este revizuit o dată la doi ani.

Comisia Europeană a integrat diferitele sale iniţiative în domeniul educaţiei şi formării sub o singură denumire: Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Cadrul European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii (Cadrul de Referinţă) are ca scop promovarea unui sistem mai bun de educaţie şi formare profesională, punând la dispoziţia autorităţilor instrumente comune pentru managementul calităţii.

Cadrul de Referinţă face parte dintr-o serie de Iniţiative europene al căror obiectiv este recunoaşterea calificărilor şi competenţelor dobândite de cursanţi în diferite ţări sau în diferite medii de învăţare, promovând astfel modernizarea, încrederea reciprocă şi mobilitatea în educaţia şi formarea profesională (EFP).

Dezvoltat de Statele membre în cooperare cu Comisia Europeană, Cadrul de Referinţă a fost adoptat de Parlamentul European şi de Consiliu. Cadrul de Referinţă reprezintă un element esenţial în monitorizarea implementării prevederilor Declaraţiei de la Copenhaga şi în activitatea permanentă de reînnoire a sistemelor de educaţie şi formare profesională din Europa.

Adoptarea şi implementarea Cadrului la nivelul ţărilor participante este voluntară.

Prin accesare link-ului de mai jos, puteţi vizualiza documentul în limba română: Recomandarea EQAVET.

De asemenea, puteţi descărca, tot în limba română, Afişul Cercul calităţii.