GNAC | Asigurarea calității în educația și formarea profesională la nivel european și la nivelul punctelor naționale de referință (EQAVET-NRP-RO) 2019-2021
3121
page-template-default,page,page-id-3121,page-child,parent-pageid-149,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Asigurarea calității în educația și formarea profesională la nivel european și la nivelul punctelor naționale de referință (EQAVET-NRP-RO) 2019-2021

„EUROPEAN QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK FOR VET NRP”

Numărul de referință:   608946-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EQAVET-NRP

Perioada de implementare: 01.04.2019 – 31.03.2021

 

Descrierea generală a proiectului

 

Obiectivul propunerii de proiecte EACEA 44/2018 este de “sprijinire a activităților Punctelor Naționale de Referință EQAVET pentru punerea în aplicare a recomandării EQAVET și, dacă este cazul, a recomandării Consiliului privind urmărirea absolvenților. Prin urmare, activitățile finanțate ar contribui la prioritatea declarată în Concluziile de la Riga pentru continuarea dezvoltării mecanismelor de asigurare a calității în VET în conformitate cu recomandarea EQAVET și / sau, ca parte a sistemelor de asigurare a calității, stabilirea unor bucle de informare și feedback continuu în sistemele I-VET și C-VET pe baza rezultatelor învățării. ”

Activitățile proiectului au la bază reactivarea și reorganizarea rețelelor parteneriale. Prin colectarea și analiza feedback-ului din partea elevilor din unitățile scolare din rețelele parteneriale cu privire la  achiziția rezultatelor învățării și la evaluarea acestora proiectul contribuie la dezvoltarea și testarea elementelor suplimentare ale cadrului EQAVET și la stabilirea unei proceduri coerente de colectare și analiză a datelor. Monitorizarea implementării recomandărilor EQAVET în rețelele parteneriale este esențială pentru a consolida capacitatea școlilor de a dezvolta o cultură a calității prin facilitarea schimburilor de experiență  și învățarea reciprocă. În ceea ce privește cooperarea dintre punctele naționale de referință, aplicația prevede organizarea unui set de vizite de studiu într-o rețea constituită din 3QANRP din România, Suedia și Olanda, pe teme de interes deosebit, cum ar fi asigurarea calității programelor VET flexibile (bazate pe muncă) analizarea calității în VET în funcție de nevoile sectorului VET și dezvoltarea de modele și metode de măsurare și îmbunătățire a calității în funcție de nevoile sectoarelor, elaborarea unei abordări de utilizare a autoevaluării interne a furnizorilor de VET pentru generarea de date pentru îmbunătățirea sistemului pe un nivel național, înființarea și asigurarea calității activității rețelelor furnizorilor de VET care oferă programe VET pentru diferite sectoare economice, cu un accent special pe modul în care asigură calitatea furnizării și evaluării rezultatelor învățării. În plus, dezvoltarea culturii calității la toate nivelurile va fi consolidată prin elaborarea și publicarea unui set de materiale promoționale, prin actualizarea și îmbogățirea continuă a site-ului GNAC www.gnac.ro și prin organizarea a 2 sesiuni de informare naționale pentru o gamă largă de părți interesate. Pentru a facilita în continuare colaborarea școlilor VET în rețelele partenere, vom dezvolta o platformă electronică conectată la site-ul GNAC. Mai mult, membrii echipei de implementare a proiectului vor avea ocazia de a participa la diferite evenimente organizate în alte state membre sau de către organisme internaționale, pe teme relevante pentru asigurarea calității în VET, un mijloc valoros pentru a permite schimbul de experiență și expertiză și dezvoltarea de noi cunoștințe, oferind condiții pentru fertilizarea încrucișată și învățarea reciprocă

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

 • consolidarea capacității instituționale a școlilor IPT din rețelele parteneriale de a dezvolta o cultură a asigurării calității
 • dezvoltarea și implementarea mecanismelor de asigurare a calității la nivelul furnizorului de formare profesională
 • sprijinirea cooperării reciproce la diferite niveluri
 • creșterea atractivității IPT

 

Rezultate/ Indicatori de succes

 

 • 10 planuri de activități (1 plan pentru fiecare rețea partenerială) elaborate și implementate
 • 10 rapoarte de activități (1 raport pentru fiecare rețea partenerială)
 • 1 raport general al activităților implementate de rețelele parteneriale
 • 50 de rapoarte de satisfacție (pentru fiecare școală din rețeaua partenerială, 1 raport de satisfacție a elevilor cu privire la modul  în care rezultatele învățării sunt obținute și evaluate în școlile IPT incluse în rețelele parteneriale)
 • 10 rapoarte de satisfacție a elevilor cu privire la modul în care rezultatele învățării sunt obținute și evaluate în școlile IPT incluse în cele 10 rețele parteneriale ( câte 1 raport pe rețea)
 • 1 metodologie și 1 raport general privind pilotarea metodologiei privind satisfacția elevilor referitoare la modul în care rezultatele învățării sunt obținute și evaluate în școlile IPT incluse în rețelele parteneriale
 • 3 rapoarte privind vizitele de studiu (1 raport al fiecăreia dintre vizitele de studiu)
 • site web GNAC actualizat  și completat cu o platformă de comunicare între școlile IPT membre ale fiecărei rețele parteneriale și cu documente naționale și europene relevante, atât în ​​engleză cât și în română (acolo unde este cazul)
 • 2 rapoarte ale sesiunilor de informare
 • materiale promoționale: 2 flyere care vor disemina obiectivele, activitățile si domeniul de aplicabilitate (primul) și principalele rezultate ale proiectului (al 2-lea),  2 ediții de calendar – o ediție pentru anul 2020 și o ediție pentru anul 2021

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

A1. Management

A2. Reorganizarea rețelelor parteneriale în vederea implementării Recomandării EQAVET (dezvoltarea planului de activități)

A3. Sprijin oferit școlilor IPT din rețelele parteneriale în implementarea planurilor de activitate

A4. Colectarea datelor privind satisfacția elevilor referitor la modul în care rezultatele învățării sunt obținute și evaluate în școlile IPT incluse în rețelele parteneriale

A5. Revizuirea și îmbunătățirea site-ului QANRP www.gnac.ro

A6. Organizarea a două sesiuni naționale de informare 

A7. Vizite de studiu

A8. Dezvoltarea materialelor promoționale

A9. Participarea la evenimente internaționale privind asigurarea calității 

 

Manager proiect –  Carmen MUȘAT

 

 

A2. Reorganizarea rețelelor parteneriale în vederea implementării Recomandării EQAVET

 

 

Școlile sunt reorganizate în 10 rețele parteneriale:

 1. R1 – Agricultură
 2. R2 – Chimie industrială , Protecția mediului și Industrie alimentară
 3. R3 – Comerț, Economic
 4. R4 – Comerț, Economic
 5. R5 – Electric și Electromecanică
 6. R6 – Electronică, Automatizări, Telecomunicații
 7. R7 – Industria textilă și a pielăriei
 8. R8 – Mecanică
 9. R9 – Turism
 10. R 10 – Silvicultură și Industria lemnului

Instituțiile din rețelele parteneriale le găsiți în Anexa 1_Lista institutiilor din retelele parteneriale

Planurile de activitate a rețelelor parteneriale:

R1_Agricultura_Plan_activitati

R2_Chimie Ind_alimentara_protectia mediului_Plan_activitati

R3_Economic-Comert_Plan_activitati

R4_Economic-Comert_Plan_activitati

R5_Electric si electromecanica_Plan_activitati

R6_Electronica-Telecomunicatii_Plan_activitati

R7_Textile si Pielarie_Plan_activitati

R8_Mecanica_Plan_activitati

R9_Turism_Plan_activitati

R10_Silvicultura-Ind lemnului_Plan_activitati

 

A3. Sprijin oferit școlilor IPT din rețelele parteneriale în implementarea planurilor de activitate

Planificarea estimativă a activităților organizate de unitățile școlare din rețelele parteneriale o găsiți în TABEL NOMINAL CU PLANIFICAREA ACTIVITATI RETELE

Din cauza pandemiei cu COVID19 activitățile din perioada martie-iunie 2020 vor fi reprogramate începând cu luna septembrie 2020.

Activități organizate în rețelele parteneriale:

R1 – Agricultură

R2 – Chimie industrială , Protecția mediului și Industrie alimentară

R3 – Comerț, Economic

Școala Superioară Comercială “N. Kretzulescu” București, Axexa 4_Raportul activitatii_SSCNK

R4 – Comerț, Economic

R5 – Electric și Electromecanică

R6 – Electronică, Automatizări, Telecomunicații

R7 – Industria textilă și a pielăriei

R8 – Mecanică

R9 – Turism

R 10 – Silvicultură și Industria lemnului

 

Rapoartele activitatilor organizate de unitatile scolare IPT din retelele parteneriale sunt colectate si prezentate intr-un raport general, impreuna cu analiza chestionarelor de feedback. Raportul general poate fi vizualizat accesand linkul

A3_1_Raport activitati retele parteneriale

A3_2_ REPORT ON ACTIVITIES IN PARTNER NETWORKS

 

A4. Colectarea datelor privind satisfacția elevilor referitor la modul în care rezultatele învățării sunt obținute și evaluate în școlile IPT incluse în rețelele parteneriale

Metodologia de colectare a datelor privind satisfacția elevilor referitor la modul în care rezultatele învățării sunt obținute și evaluate în școlile IPT incluse în rețelele parteneriale

Metodologie_colectare feedback_satisfactie_elevi.docx

Anexa 3_Chestionar elevi

Raport satisfactie elevi_aprilie 2020

Sinteza raportului de analiza a satisfactiei elevilor

A4_5_Analysis of the student satisfaction report_2021

 

A6. Organizarea a două sesiuni naționale de informare 

 

1. SESIUNE NAȚIONALĂ DE INFORMARE –  “Împreună pentru competențe mai bune”

24 octombrie 2019

Sesiunea Națională de Informare a fost organizată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) în cadrul proiectului „European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points” (EQAVET-NRP-RO), cofinanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în cadrul proiectului național ECVET. Evenimentul a fost organizat în cadrul celei de-a patra ediții a Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale (European Vocational Skills Week)  și pune accent pe accesul tuturor la programe de formare profesională de calitate, adaptate dinamicii pieței muncii.

 1. Agenda_SNI_1
 2. Raport_SNI_1

PREZENTĂRI:

2. Sesiunea Națională de Informare cu tema “Formarea profesională – între real și virtual”

12 noiembrie 2020

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale organizează în 12 noiembrie 2020, începând cu ora 10,00,  Sesiunea națională de Informare în format online cu tema “Formarea profesională – între real și virtual”. Cei interesați să participe la acest eveniment sunt rugați să trimită o solicitare pe adresa de e-mail eqavet.nrp.ro@gmail.com

Agenda finala_SNI 2

Prezentările din cadrul sesiunii naționale de informare:

A7. Vizite de studiu (Study visit)

ROMANIA

În perioada 8-9 decembrie 2020 s-a organizat vizita de studiu în format virtual cu tema “Asigurarea calității prin rețelele parteneriale ale școlilor IPT”

Between December 8-9, a study visit was organized in virtual format with the theme “Quality Assurance through the partner networks of VET schools”. The event was attended by experts from Romania, the Netherlands, Sweden and Slovenia.

Agenda_SV_Romania_december2020

Raport_SV_Romania

QA trough VET school networks

EQAVET_R9 TOURISM

NetworksR9. Tourism_Practice firms and Bussines Plan

R7. LTVB

VET school networks R5

OLANDA

Raportul vizitei de studiu organizata de punctul national de referinta din Olanda

External review study visit_november 2019

PPT study visit the Netherlands 19 and 20 Nov (1)

SUEDIA

Minutes Sweden 4_5 March

SE_Leaflet

 

A8. Dezvoltarea materialelor promoționale

 • Flyer 1

 

 • Roll-up

 • Calendar 2020

  

  

  

  

 

Rollup 2

Rollup_Retele_85x200

Calendar 2021

0_coperta1_ianuarie2_februarie3_martie4_aprilie5_mai6_iunie7_iulie8_august9_septembrie10_octombrie11_noiembrie12_decembrie

SELFIE

SELFIE este un instrument gratuit de autoreflecție pentru școli, elaborat de Comisia Europeană, împreună cu un grup de experți europeni în domeniul educației, pentru a sprijini școlile în utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de predare și de învățare. O parte din unitățile școlare din rețelele parteneriale participă, împreună cu companiile partenere pentru practica elevilor, la pilotarea modului pentru WBL. În viitorul apropiat aplicarea instrumentelor SELFIE va deveni indicator important în procesul de asigurare a calității. Pentru mai multe informatii accesati link-ul https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro

Guides-WBL annex_RO

SELFIE_Guide_for_School_Coordinators_ro

01_SELFIE WBL pe scurt

Situatia_scoli_pilotare SELFIE_Romania