GNAC | Estonia
718
page-template-default,page,page-id-718,page-child,parent-pageid-134,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Estonia

În Estonia, construirea principiilor şi instrumentelor pentru asigurarea calităţii în EFP a început la mijlocul anilor 1990. În 2003, concursul „Premiul pentru Calitate”, bazat pe modelul Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii (EFQM) a fost dezvoltat pentru şcolile ÎPT din Estonia.

Pe această bază, şcolile din învăţământul profesional şi tehnic (IPT) trebuie să efectueze o auto-evaluare la fiecare trei ani. Această auto-evaluare se aplică, de asemenea, furnizorilor de formare privaţi. Totodată, furnizorii de formare privaţi  trebuie să fie autorizaţi de către MEC în conformitate cu Legea Şcolilor Private.

Şcolile au jucat un rol activ în competiţia „Pemiul pentru Calitate”. Tot mai multe şcoli ÎPT implementează sistemul de premiere ca instrument pentru evaluarea şi îmbunătăţirea internă. Curriculumul naţional ia, de asemenea, în considerare standardul privind învăţământului profesional şi standardele profesionale. În 2004, Centrul de Stat pentru Examinare şi Calificare a iniţiat unele pregătiri pentru a dezvolta un curriculum naţional pentru învăţământul profesional şi tehnic (IPT).

Primele cinci curricula specifice au fost aprobate de către MEC în anul 2007, iar în primele luni din 2008, zece curricula au fost deja aprobate, restul acestora, până la 45, fiind aprobate în 2009.

Au fost elaborate programele de formare relevante.

La nivel naţional, Ministerul Educaţiei a produs un plan de dezvoltare pentru EFP, pentru perioada 2009-2013, aprobat în Guvern la 12 septembrie 2009. Acest plan de dezvoltare conţine o prezentare generală a activităţilor efectuate în ultimii patru ani şi o explicaţie a obiectivelor şi a planului de acţiune pentru următorii cinci ani.

Monitorul Naţional (ReferNET) funcţionează în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Învăţării pe parcursul întregii vieţi INNOVE (Fundaţia INNOVE) şi elaborează rapoarte privind EFP pentru ReferNET şi CEDEFOP.  Fundaţia INNOVE a fost înfiinţată în 2003 şi se bazează pe Fundaţia pentru Reforma EFP din Estonia (care a funcţionat între 1995 şi 2003) pentru a oferi sprijin şi consiliere pentru toate părţile care contribuie la crearea unei societăţi bazată pe învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Obiectivul Fundaţiei INNOVE este de a fi unul dintre promotorii de frunte ai învăţării pe parcursul întregii vieţi şi a inovării în Estonia. În acelaşi an, un model şi un concurs Premiul pentru Calitate au fost create pentru şcolile ÎPT, care au condus la o implementare mai extinsă a  asigurării calităţii.

În 2004 s-a început crearea sistemului de asigurare a calităţii în EFP. Acest sistem de asigurare a calităţii include un set de indicatori pentru auto-evaluare, care a devenit obligatoriu la 20-10-2009 si include următorii indicatori (citaţi dintr-o prezentare la conferinţa pentru Asigurarea Calităţii în EFP):

 • Absolvenţii care promovează examenul de certificare pentru profesia relevantă (după grupe de curriculum).
 • Rata de abandon (după grupe de curriculum).
 • Rută de educaţie continuă a absolvenţilor la următorul nivel educaţional în anul şcolar următor.
 • Rata de ocupare a absolvenţilor la 6 luni după absolvire (după grupe de curriculum).
 • Îndeplinirea cerinţelor de calificare a personalului din învăţământ
 • Perfecţionarea profesională a personalului din învăţământ
 • Structura de vârstă a profesorilor şi a celorlalte categorii de personal.
 • Fluctuaţia personalului (plecat / recrutat)
 • Raportul dintre studenţi şi profesori
 • Dotarea cu computere pentru uzul participanţilor la formare.
 • Facilităţile existente – raportul între nr. de locuri din cămine şi nr. de solicitanţi.
 • Ocuparea locurilor de finanţate de stat (după grupe de curriculum).