GNAC | Italia
738
page-template-default,page,page-id-738,page-child,parent-pageid-134,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Italia

Sistemele de asigurare a calităţii aplicate de Italia în educaţie şi formarea profesională gravitează, în principal, în jurul calităţii ofertei. Cu toate acestea, până în 2006, asigurarea calităţii a fost considerată în principal ca un control al calităţii, mai degrabă decât ca îmbunătăţire. Prin urmare, practicienii au considerat atenţia acordată calităţii ca o constrângere mai mult decât ca o  oportunitate.

În prezent, însă, la nivel naţional, există un interes sporit pentru modelele de asigurare a calităţii şi pentru mecanismele şi instrumentele de îmbunătăţire continuă şi cuprinzătoare în furnizarea serviciilor de educaţie şi formare profesională (EFP). Multitudinea de iniţiative lansate la nivel instituţional şi de practicieni stau mărturie în acest sens.

În ceea domeniul asigurării calităţii în EFP, principalul organism responsabil este ISFOL. Institutul pentru Dezvoltarea Formării Profesionale a Muncitorilor, care sprijină activitatea Ministerului Muncii, Ministerul Educaţiei şi Administraţiilor Regionale în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Acesta acoperă toate sectoarele EFP iar datele statistice sunt furnizate de Oficiul Naţional Italian de Statistică, ISTAT. De asemenea, Punctul de Referinţă Italian pentru Asigurarea Calităţii în EFP a fost înfiinţat la nivelul ISFOL.

Principalele obiective sunt: a informa părţile interesate la nivel naţional cu privire la activităţile EQAVET; a oferi sprijin activ pentru dezvoltarea acestui program; a dezvolta şi aplica metode şi instrumente pentru asigurarea şi dezvoltarea calităţii în EFP; a conştientiza părţile interesate cu privire la avantajele instrumentelor şi indicatorilor privind asigurarea calităţii; a coordona la nivel naţional activităţile Reţelei EQAVET. Pornind de la aceste obiective, atribuţiile punctului de referinţă naţional sunt următoarele:

  • Informarea factorilor interesaţi cu privire la activităţile naţionale ale Reţelei EQAVET.
  • Sprijinul activ pentru dezvoltarea programului Reţelei EQAVET.
  • Promovarea iniţiativelor pentru îmbunătăţirea metodologiilor şi instrumentelor pentru asigurarea calităţii.
  • Creşte nivelului de conştientizare a avantajelor ce decurg din metodologiile dezvoltate pentru asigurarea calităţii.
  • Coordonarea activităţilor naţionale realizate în cadrul Reţelei EQAVET.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Muncii, sub-diviziile lor regionale, organismele de formare, şcolile, sindicatele şi întreprinderile participă la Punctul Naţional de Referinţă din Italia. Activităţile de asistenţă tehnică includ elaborarea “Cărţii de Calitate a Formării Profesionale Iniţiale” (un document care descrie cerinţele privind calitatea pentru activităţile de formare iniţială), precum şi elaborarea şi experimentarea unui ghid de auto-evaluare. Pe de altă parte, este necesară adaptarea Cadrului Comun European, propus prin Recomandarea EQAVET, la sistemul de EFP italian.

Există şi iniţiative regionale şi locale. De exemplu, a fost dezvoltat un set coerent de indicatori în provincia Trento pentru auto-evaluarea şcolilor. Şcolile generale şi profesionale trebuie să îşi trimită datele prin Internet, iar sistemul le dă înapoi date privind indicatorii  (context, date de intrare, proces şi rezultate) în comparaţie cu datele medii din provincii, date care vor fi utilizate în raportul de auto-evaluare.