GNAC | Realizarea
868
page-template-default,page,page-id-868,page-child,parent-pageid-856,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Realizarea

Criteriu de relizare:

Planurile de punere înaplicare sunt elaborate în consultare cu părțile interesate și includ principii explicite

Descriptori indicativi la nivelul sistemului de EFP:

  • Planurile de punere în aplicare sunt stabilite în colaborare cu partenerii sociali, furnizorii de EFP și alte părți interesate relevante la diferite niveluri.

Estonia – consiliile şcolare

Germania – camerele de comerţ

Ungaria – proiectele pilot

Italia – Punctul Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii

Luxembourg – elaborarea curriculumului

Luxembourg – participarea părţilor interesate

Portugalia – centrele de excelenţă

  • Planurile de punere în aplicare includ analizarea resurselor necesare, a capacităților utilizatorilor și a instrumentelor și liniilor directoare necesare pentru susținere.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare

Cipru – acreditarea on-line

Estonia – autorizarea furnizorilor de formare profesională

Finlanda – corelarea finanţării cu calitatea

Ungaria – proiectele pilot

Olanda – finanţarea în funcţie de performanţă

  • Au fost elaborate liniile directoare și standardele pentru punerea în aplicare la diferite niveluri.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor

Austria – crearea unei culturi a calităţii

  • Planurile de punere în aplicare includ sprijin specific pentru formarea profesorilor și a formatorilor.

Austria – dezvoltarea personalului

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare

Cipru – acreditarea on-line

  • Responsabilitățile furnizorilor de EFP în cadrul procesului de punere în aplicare sunt descrise în mod explicit și sunt transparente.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor

Estonia – alegerea sistemului de asigurare a calităţii

Estonia – autoevaluarea

Germania – camerele de comerţ

Slovenia – autoevaluarea

Olanda – monitorizarea satisfacţiei cursanţilor

Olanda – răspunderea publică a furnizorilor de formare

  • A fost creat un cadru național și /sau regional pentru asigurarea calității, care include linii directoare și standarde de calitate la nivelul furnizorului pentru promovarea ameliorării continue și a autoreglementării.

Austria – stabilirea clară a rolurilor şi a responsabilităţiilor

Austria – asigurarea sprijinului pentru furnizorii de formare

Estonia – alegerea sistemului de asigurare a calităţii

Finlanda – Recomandarea privind Managementul Calităţii

Portugalia – legarea finanţării de acreditare

Slovenia – autoevaluarea

Olanda – înţelegerea comună a datelor şi indicatorilor

Descriptori indicativi la nivelul furnizorului de EFP:

  • Resursele sunt pregătite /alocate intern în mod corespunzător pentru a atinge obiectivele stabilite în planurile de punere în aplicare.
  • Parteneriatele relevante sunt susținute în mod explicit pentru punerea în aplicare a acțiunilor planificate.

Austria – combaterea prejudecatilor de gen

Slovenia – accent pe angajabilitate

  • Planul strategic pentru dezvoltarea competențelor personalului specifică necesitatea instruirii profesorilor și formatorilor.
  • Personalul ia parte la activități periodice de formare și dezvoltă cooperarea cu părțile interesate externe pentru susținerea dezvoltării capacităților și îmbunătățirii calității și pentru creșterea performanțelor.

Austria – combaterea prejudecatilor de gen

Estonia – planul de dezvoltare pe cinci ani

Slovenia – accent pe angajabilitate