GNAC | Belgia
708
page-template-default,page,page-id-708,page-child,parent-pageid-134,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Belgia

În ceea ce priveşte Asigurarea Calităţii, Serviciul Public Valon Pentru Ocupare şi Formare (FOREM) a primit certificatul ISO 9001 şi deţine, de asemenea, propriul certificat de asigurare a calităţii. Profesorii din Centrele de Învăţămând pentru Adulţi din Flandra şi din cadrul Agenţiei de Ocupare din Flandra (VDAB) trebuie să aibă un certificat de competenţă pedagogică emis în regiunea flamandă.  În regiunea valonă, sunt emise titluri de competenţe pentru unele profesii, dar, de asemenea, şi certificate care corespund cerinţelor de certificare a educaţiei iniţiale, dar sunt obţinute în învăţământul pentru adulţi. Flandra a dezvoltat, de asemenea, o serie de competenţe cheie care corespund certificărilor formale. Însă, Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională nu a publicat încă informaţii despre distribuţia rolurilor şi a organizaţiilor în Asigurarea Calităţii. Acest lucru se datorează în principal realităţilor distincte ale comunităţilor belgiene şi instituţiilor şi organizaţiilor care acţionează în aceste comunităţi.

În ceea ce priveşte comunitatea de limbă flamandă, acordurile dintre industrie şi educaţie în comunitatea flamandă au şi au avut scopul de a îmbunătăţi calitatea în educaţia şi formarea proefsională (EFP). Acestea au fost instrumentele necesare pentru a consolida cooperarea între aceşti doi parteneri: şcolile din cadrul învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT) şi  industrie. Accentul a fost pus pe implementarea unor domenii noi de studiu (pentru a face ca şcolile să răspundă mai  mult nevoilor de calificare ale industriei), organizarea de formare la locul de muncă pentru participanţii EFP, şi oferirea de sprijin financiar şcolilor astfel încât acestea să îşi poată actualiza infrastructura. Inspectoratul pentru şcolile secundare a integrat cadrul comun de asigurare a calităţii în cadrul instrumentului său de control al calităţii, pentru a audita şcolile.

Instrumentul “Context – Date de intrare – Proces – Rezultat” al inspectorilor oferă spaţiu pentru o abordare specifică faţă de şcolile ÎPT.

În ceea ce priveşte comunitatea vorbitoare de limbă franceză, validarea învăţării non formale /anterioare urmează recomandarea din aprilie 2004 şi este legată, pe de o parte, de proces şi de modificările în instrumentele electronice ale Serviciilor de Ocupare şi se acordă mai multă atenţie modularizării prin competenţe. În 2004, guvernul flamand a lansat “Accent pe Talent”, un proiect major de inovare, care se concentrează în special pe statusul ÎPT şi anumite şcoli din proiect au inovat îndepărtarea barierelor dintre educaţia secundară generală şi ÎPT. Inspectoratul pentru şcoli secundare a integrat cadrul comun pentru asigurarea calităţii în instrumentul său de control al calităţii pentru a audita şcolile.

Acest instrument al inspectorilor oferă spaţiu pentru o abordare specifică a şcolilor ÎPT. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte utilizarea celor zece indicatori din cadrul recomandării EQAVET, nu este clar în această etapă dacă  Belgia le utilizează în scopuri de asigurare a calităţii. Cu toate acestea, pentru toţi aceşti indicatori, se implementează măsuri pentru a îmbunătăţi sistemul EFP pentru cele două comunităţi lingvistice principale, comunitatea vorbitoare de flamandă şi de franceză. În iulie 2008, Ministrul flamand al muncii şi educaţiei a lansat o Diplomă privind o nouă Structură de Calificare în Comunitatea Flamandă. În acest context, un Cadru Naţional al Calificărilor este elaborat pe baza Cadrului European al Calificărilor (EQF) şi o serie de proiecte pilot au fost lansate.