An scolar 2019-2020/Chestionar de evaluare a satisfacție elevilor cu privire la dobândirea și evaluarea rezultatelor învățării

Question 1 Dropdown

Domeniul de calificare

Answers Responses
Economic19% 381
Electronică, Automatizări15% 287
Silvicultură12% 244
Fabricarea produselor din lemn10% 190
Turism10% 198
Agricultură8% 158
Industrie alimentară7% 138
Mecanică7% 143
Electric6% 121
Industrie Textilă și Pielărie3% 50
Chimie Industrială2% 35
Telecomunicații1% 26
Protecția mediului0% 1
Electromecanică0% 1
Estetica şi igiena corpului omenesc0% 1
Comerț0% 4
1978 Answered
0 Skipped
Question 2 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician veterinar91% 143
Agricultor culturi de câmp4% 7
Lucrător în agroturism1% 1
Tehnician în agroturism1% 1
Tehnician activităţi de agroturism montan1% 1
Tehnician în agricultură1% 2
Tehnician pentru animale de companie1% 2
Tehnician agromontan1% 1
158 Answered
1820 Skipped
Question 3 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician în chimie industrială86% 30
Tehnician chimist de laborator14% 5
35 Answered
1943 Skipped
Question 4 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician activităţi comerciale50% 2
Tehnician în achiziţii şi contractări25% 1
Tehnician în activităţi de comerţ25% 1
4 Answered
1974 Skipped
Question 5 Dropdown

Calificare

There are no answers to this question yet.

Question 6 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician în activităţi economice95% 363
Agent fiscal4% 14
Tehnician în administraţie1% 2
Asistent de gestiune0% 1
Tehnician în activităţi de poştă0% 1
381 Answered
1597 Skipped
Question 7 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician în instalaţii electrice54% 65
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice21% 25
Tehnician electrician electronist auto12% 15
Electrician exploatare joasă tensiune11% 13
Confecţioner produse electrotehnice2% 2
Maistru telecomunicaţii1% 1
121 Answered
1857 Skipped
Question 8 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician electromecanic100% 1
1 Answered
1977 Skipped
Question 9 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician operator tehnică de calcul68% 194
Electronist aparate şi echipamente14% 40
Tehnician de telecomunicaţii8% 23
Tehnician electronist telecomunicaţii4% 11
Tehnician în automatizări2% 7
Electronist reţele de telecomunicaţii2% 7
Tehnician electronist echipamente de automatizare1% 2
Tehnician electronist1% 2
Tehnician operator telematică0% 1
287 Answered
1691 Skipped
Question 10 Dropdown

Calificare

There are no answers to this question yet.

Question 11 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Cosmetician100% 1
1 Answered
1977 Skipped
Question 12 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare76% 144
Tâmplar universal16% 31
Designer în industria lemnului3% 6
Constructor-restaurator de orgi şi tâmplărie artizanală3% 5
Tehnician proiectant produse finite din lemn1% 1
Maistru fabricarea plăcilor aglomerate şi din fibre de lemn1% 1
Tehnician în prelucrarea lemnului1% 2
190 Answered
1788 Skipped
Question 13 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician analize produse alimentare65% 90
Tehnician în industria alimentară33% 46
Morar-silozar1% 1
Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase1% 1
138 Answered
1840 Skipped
Question 14 Dropdown

Calificare

Answers Responses
Tehnician designer vestimentar64% 32
Designer vestimentar34% 17
Confecţioner produse textile2% 1
50 Answered
1928 Skipped